Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Rebel:Μια συλλογική μεταφραστική δράση.

Το Rebel είναι ενα συλλογικό εθελοντικό ιστολόγιο στο οποίο δόκιμοι μεταφραστές ,μεταφράζουν κείμενα θεωρίας και συγκυρίας.Τα κείμενα παρέχονται ελεύθερα σε δημόσια αναπαραγωγή, ενώ οι μεταφραστές κρατούν την ανωνυμία τους.Είνια μια καταπληκτική πρωτοβουλία που λυπάμαι να ανακαλύψω με τοση καθυστέρηση.
Καταπληκτικά κείμενα των Agamben,Postone,Badiou κλπ

Σύνδεση με Rebel εδώ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ REBEL

Το “Rebel: Θεωρία και Ανάλυση για το ανταγωνιστικό κίνημα„ αποτελεί δικτυακό τόπο και εκδοτικό εγχείρημα με μεταφράσεις θεωρητικών κειμένων και στοχεύει στην κυκλοφορία θεωρητικών προσεγγίσεων, κειμένων και αναλύσεων για τους σκοπούς του ανταγωνιστικού κινήματος.

Αντικείμενο

Είναι γεγονός, ότι μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 αρκετά πρότερα εγχειρήματα έκλεισαν τον κύκλο τους και νέες ανάγκες και επιθυμίες αναδεικνύονται στο εσωτερικό του ανταγωνιστικού κινήματος,εξάλλου οι εξεγέρσεις είναι πάντα εικόνα από το μέλλον. Συνεπώς, μεταξύ των διαφόρων άλλων αναζητήσεων για τις μελλοντικές κινηματικές δομές προέκυψε έπειτα από συζητήσεις μεταξύ των μελών της συντακτικής ομάδας του “Black Out στο κοινωνικό εργοστάσιο„ η ανάγκη για δημιουργία μιας νέας συγκροτημένης δομής παραγωγής λόγου, θεωρίας και αναλύσεων. Φυσικά δεν επιδιώκουμε να καλύψουμε το σύνολο των κινηματικών επιθυμιών και αναγκών σε θεωρητικό λόγο, ωστόσο επιδιώκουμε να συνεισφέρουμε με πιο οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο στην σφυρηλάτηση και εμβάθυνση των θεωρητικών περιεχομένων του. Η εμπειρία του εκδοτικού εγχειρήματος του Black Out στη Θεσσαλονίκη αλλά και αντιστοίχων εγχειρημάτων στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ανέδειξε την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας οργανωμένης μεταφραστικής δομής, η οποία να μπορεί να ανιχνεύει, να αφουγκράζεται και να ιχνηλατεί διεισδυτικά και έγκαιρα το αρχιπέλαγος των θεωρητικών αναζητήσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. H δομή προτείνεται να αποτελείται από μεταφραστική -εκδοτική ομάδα, διαδικτυακή ιστοσελίδα και κοινότητα μεταφραστών με ονομασία “Rebel: Θεωρία και Ανάλυση για το ανταγωνιστικό κίνημα„.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου