Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Τι είναι η θεωρία της περιχαράκωσης;

Επέσε στην αντίληψη μου μια εργασία με ενδιαφέροντα συμπεράσματα

Το αντικείμενο της εργασίας απαντά στο ερώτημα: Γιατί τα κόμματα όταν διαχειρίζονται την εξουσία καταφεύγουν σε πολιτικές οι οποίες θίγουν τους ψηφοφόρους τους ,υτοί τα ξαναψηφίζουν.

Η εργασία για να λύσει το πρόβλημα, διαχειρίζεται ένα μοντέλο με δύο ανταγωνιστικά κόμματα, ένα "αριστερό" και ένα "δεξιό".Αποδεικνύεται ότι τόσο το "αριστερό αναδιανεμητικό" όσο και το "δεξιό φιλελεύθερο" όταν ευρίσκονται στην εξουσία ασκούν τις λεγόμενες πολιτικές "περιχαράκωσης". Οι πολιτικές αυτές μπορούν να μειώνουν τα διαθέσιμα εισοδήματα των ψηφοφόρων τους, αλλά ταυτόχρονα να τους εγκλωβίζουν σε ανυπέρβλητα διλλήματα.Η εργασία ουσιαστικά αποσυνδέει τα εισοδήματα από τις προσδοκίες και τελικά οι προσδοκίες υπερτερούν έναντι της κατάστασης των ειδοδημάτων.Εστω και αν τα εισοδήματα πέφτουν οι ψηφοφόροι δεν "τιμωρούν" αν δεν υπερβούν την κατάσταση "περιχαράκωσης" που ορίζεται από την αντίληψη που έχουν για την πραγματικότητα, αλλά και τις δυνατές λύσεις.Οι εκλογές είναι κοντά και θα έχει ενδιαφέρον αν η θεωρία μπορεί να εξηγήσει τα πράγματα

H πλήρης εργασία εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου